Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1914 – 1916

Chương 1914: Nội tình

Địch huyện lệnh thỉnh Đỗ lão cùng Chu lão ở trong thư phòng ngồi xuống, xoay người lại đi ra ngoài, hắn mới đứng một lát liền có nha dịch tới báo, đem Hứa Lý Trường cùng Hạ Nghĩa nói lời nói một năm một mười thuật lại một lần.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1880 – 1882

Chương 1880: Hiểu lầm

Vừa đến ngày nghỉ lễ, Mãn Bảo liền lại ôm lão tử tượng xuất cung, thu giả lại ôm trở về. . . Như thế lặp đi lặp lại mười lần, cuối cùng đầy bảy bảy bốn mươi chín thiên hậu, Mãn Bảo liền đem hộp lấy đi cấp minh đạt.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1865 – 1868

Chương 1865: Tâm động nhị

Mãn Bảo đã đem kiếm hợp lên, sau đó cho Ngụy Ngọc cầm lấy, còn chu đáo thay hắn chỉnh lý một chút cổ tay áo, nàng thối lui mấy bước, xem đứng cạnh cửa sổ, tắm gội ngày xuân ánh nắng, mặt mũi tựa hồ cũng độ quang bình thường Ngụy Ngọc, vừa lòng khẽ gật đầu.

Read more…