Làng giải trí chi nữ vương tại thượng – Ch 1105 – 1184

Chương 1105: Nữ vương giá lâm!

Rania chính muốn phụ hoạ theo đuôi, trong đầu óc nàng đột nhiên thổi qua một cái kiều tiểu tóc đen thiếu nữ thân ảnh, nếu như là nàng, bị gọi là nữ vương lời nói. . .

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1623 – 1625

Chương 1623: Giải quyết tam

Vương tộc trưởng tuy không hỏi quá vương phu nhân nàng nghĩ giải quyết thế nào, nhưng hắn lại không đần, chỉ là xem vương phu nhân đối đãi Vương Tích vợ chồng thái độ liền biết, bọn hắn không khả năng ở dưới một mái hiên quá.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1590 – 1592

Chương 1590: Hắc

Tuyên cáo như vậy sự tự nhiên không phải bọn hắn này đó quý công tử đi làm, trên thực tế, vương triều thống trị luôn luôn là một tầng bao một tầng, cho nên lệnh chính phủ mới có thể dùng rất thiếu nhân liền truyền xuống.

Read more…