Phượng sách Trường An – Ch 478 – 480

478, Vĩnh Gia Đế tình cảnh

Trong cung phái tới truyền chỉ nhân lại bị Thần Hựu công chúa cấp cầm lấy, chờ ở bên ngoài không có vào cửa nhân đã đợi lại đợi lại từ đầu đến cuối không gặp truyền chỉ nhân ra, một thời gian ngược lại có chút gấp.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 702 – 705

Chương 702: Chữa bệnh từ thiện (lục)

Mãn Bảo lắc đầu, nhìn thoáng qua tân bệnh nhân tịch thư, nhìn xem nàng sắc mặt, một bên mò mạch một bên hỏi nàng mấy vấn đề, xác nhận bệnh sau khai căn, này mới hồi đáp lão phụ nhân vấn đề, “Không phải gia học, mà là bệnh lâu năm thành y.”

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 698 – 701

Chương 698: Cạy góc tường

Trừ bỏ ngọ thực rút ra mười lăm phút tới rửa tay ăn cơm, các đại phu cơ hồ đều không có nghỉ ngơi, luôn luôn tại xem bệnh nhân, nhưng chính là như vậy, bài tại y lều trước bệnh nhân cũng không nhìn thấy giảm bớt, nhìn một cái tổng có thể lại đứng vào tới một cái.

Read more…

Phượng sách Trường An – Ch 476 – 477

476, giết Thần Hựu công chúa!

Bình Kinh hoàng thành trong cũng không có người thường tưởng tượng giành quyền cướp ngôi thời hỗn loạn, chí ít đối với tuyệt đại đa số dân chúng tầm thường tới nói mỗi một ngày cùng trước kia cũng không có quá đại khác biệt.

Read more…

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 676 – 679

Chương 676: Định phương thuốc (cấp thư hữu “Hoa” khen thưởng thêm chương)

“Trong cổ thư ghi lại, tại xa thời cổ, nhân loại phổ biến cho rằng, thế gian quý báu nhất hai loại dược liệu, bắc nhân sâm, nam tam thất, nhưng tam thất chân chính bị phát hiện nó diệu dụng còn muốn càng trễ một chút, mới bắt đầu, nó chỉ bị dùng làm thương khoa kim sang thánh dược, rất thiếu dùng cho bổ thân.”

Read more…