Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 302 – 303

Chương 302: Bảo bảo sinh! (nhất càng)

Tại Liễu gia nhanh chóng suy tàn, duy nhất có tiền đồ phù vân công tử còn bị truyền đã trục xuất khỏi gia môn hơn nữa không rõ tung tích dưới trạng thái, kinh thành mọi người rất nhanh quên mất cái này đã từng hiển hách một thời gia tộc.

Read more…

Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 298 – 299

Chương 298: Giết ta đi! (nhất càng)

Tô Mộng Hàn nhìn xem bị Liễu Phù Vân ngăn trở ngồi ở dưới mái hiên không thể động đậy Liễu Hàm, hắn đứng so Liễu Phù Vân cao, Liễu Phù Vân kỳ thật cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Liễu Hàm. Lại đánh giá một phen Liễu Phù Vân, giễu cợt một tiếng, nói: “Phù vân công tử sảng khoái.”

Read more…

Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 280 – 281

Chương 280: Giết Đông Phương Tĩnh (nhất càng)

Tô Mộng Hàn biểu tình rất ôn hòa, thậm chí được coi như thân thiết, nhưng lý vương phi lại nhẫn không được cảm thấy thấy lạnh cả người từ ngực thăng lên, trong phút chốc liền lan khắp toàn thân. Chỉ nghe Tô Mộng Hàn ôn nhu nói: “Giết. . . Đông Phương Tĩnh.”

Read more…