Lâm thị vinh hoa – Ch 321 – 335

Chương 321: Cái đinh

Đầy tớ nhà quan liền cười nhẹ một tiếng, giảm thấp thanh âm nói: “Thanh thúc, nói ngươi thành thật, ngươi thế nào còn ngu xuẩn thượng, đi theo lão gia trở về, nào sợ không thể pha trà, chỉ là thủ cái môn cũng so tại này không biệt viện trong thủ cường a.”

Read more…