Phượng sách Trường An – Ch 455 – 456

455, điên?

Đêm khuya, một cái bóng trắng như quỷ mỵ vậy lặng yên không một tiếng động xuyên qua tại thượng kinh đường phố thượng, vượt qua mỗi một cái mái hiên, xuyên qua từng đạo tường viện không tiếng động rơi ở một cái xem tựa như không đáng chú ý trong sân.

Read more…