Phượng sách Trường An – Ch 352 – 354

352, áo cưới (nhất càng)

Trường Ly công tử sống không được bao lâu nữa tin tức ngày hôm đó liền truyền khắp tất cả kinh thành, đối với công chúa kiên trì hoàn hôn sự tình toàn thể triều đình và dân chúng có tán thưởng cũng có thương tiếc.

Read more…

Phượng sách Trường An – Ch 349 – 351

349, quên mất (nhất càng)

Thủ tại ngự thư phòng thị vệ phía ngoài nhóm đều nghe thấy từ trong ngự thư phòng truyền tới vật đập xuống đất thanh âm, nhẫn không được run run đồng thời nghĩ đến mới vừa bị nhân đưa vào trong phủ công chúa sổ xếp.

Read more…

Làng giải trí chi nữ vương tại thượng – Ch 1074 – 1075

1074 thật thơm Porterfield đạo diễn

Do đó, xem đến Porterfield đạo diễn lôi thôi một mặt, liền cùng lần nữa mời mọc Leohud đảm cương diễn viên chính một dạng, thành Hollywood vĩnh viễn không có cách gì hoàn thành sự kiện một trong.

Read more…