Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1255 – 1258

Chương 1255: Thư mê

Mãn Bảo mới cảm thấy hắn tựa hồ nói có chút đạo lý, trịnh thái y xoay người liền cùng nàng nói: “Tuy rằng vật này không có thủy tinh kính đẹp mắt, nhưng đối chu tiểu đại phu tới nói vẫn là công dụng rất đại, cho nên chu tiểu đại phu tốt nhất đừng tuyên dương được mọi người đều biết, tự mình biết liền hảo.”

Read more…