Tinh tế đại họa sĩ – Ch 483 – 487

Thứ 483 bức Tiểu Kim đồng tộc

“Không trách ta, là Tiểu Kim chính mình không nghe lời!” Thiên đế một bên phản bác, một bên đem một mặt khác to lớn trùng đá nát, đồng thời song chưởng nhất vẫy, lòng bàn tay diệt thế tử khí trào ra, thu hoạch khác trùng sinh mệnh lực.

Đọc tiếp

Làng giải trí chi nữ vương tại thượng – Ch 529

Chương 529: Ta đã bình an, nguyện ngươi trời trong!

Tần đạo gia phòng khách tuy rằng đại, nhưng đi lên vài chục bước cũng đến đoạn cuối, tại phòng khách một phía khác, phóng một cái mang chân đạp ghế tựa lưng, tạm thời làm phi cơ cầu thang lên máy bay.

Đọc tiếp