Browsed by
Month: December 2016

Ảnh đế lão bà – Ch 125 (Phiên ngoại 3)

Ảnh đế lão bà – Ch 125 (Phiên ngoại 3)

125, phiên ngoại tam . . .

Hoắc Lăng mới ba mươi hai tuổi, tuy rằng có thê có tử, so với quốc nội rất nhiều tiểu thịt tươi còn muốn tuổi trẻ, hắn hiện tại thành thật đến danh quy quốc tế ảnh đế, một thời gian thân giá tăng gấp bội, tiền đồ không thể đo lường.

Read More Read More

Khuyển yêu giáng lâm đậu cá thê – Ch 191 – 196

Khuyển yêu giáng lâm đậu cá thê – Ch 191 – 196

Part 191 một nồi lớn loạn cháo

Vũ Mặc lấy đến Tuyết Vũ kiếm sự đã ở Khuyển Cảnh quát khởi một trận gió xoáy, không chỉ quý tộc biết được, bình dân cũng biết, trên đường phố, chợ thượng, thậm chí mỗi cái quý tộc trong phủ tiểu thư nhóm tất cả tại thảo luận này sự.

Read More Read More