Browsed by
Month: February 2017

Trọng sinh kỷ sự – Ch 472 – 473

Trọng sinh kỷ sự – Ch 472 – 473

Chương 472: Trước hôn nhân diễn tập

Hôn khánh công ty phái tới đây người chủ trì là cái trung niên nam nhân, nhất trương miệng da nói được thiên hoa lạn trụy, chủ trì kia một bộ từ liền cùng nạm tại trong miệng hắn dường như, tin miệng nhặt tới.

Read More Read More

Khuyển yêu giáng lâm đậu cá thê – Ch 252 – 255

Khuyển yêu giáng lâm đậu cá thê – Ch 252 – 255

Part 252 Hạc Cơ cùng Vũ Mặc

Dạ chuẩn tộc tộc tướng trong phủ, bị thương trở về Thanh Dực quỳ tại Bạch Vũ bên cạnh, toàn thân đều là thương, búi tóc tán loạn dính đầy máu bẩn, “Thanh Dực hổ thẹn với đại nhân nhắc nhở!” Hắn dập đầu lạy ba cái liên tiếp, rút kiếm ra liền muốn cắt cổ.

Read More Read More

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 626 – 627

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 626 – 627

Chương 626: Song thai

Tạ lão thái thái hận đến nhất chụp tay vịn, lúc đó nàng cũng là xem Trọng Hoa quận chúa thái độ có sở mềm mại, cho nên nàng mới đồng ý cho lão nhị đi theo nàng đi kinh thành thăm người thân, hy vọng có thể hòa hoãn cùng Thành quận vương phủ quan hệ.

Read More Read More