Làng giải trí chi nữ vương tại thượng – Ch 614

Chương 614: Lễ Phục Sinh đêm trước trợ hứng tiết mục

Hannibal lần nữa cười lạnh, thanh âm bình tĩnh lại lệnh nhân cảm thấy trào phúng không hiểu: “0K, hắn gặp qua như vậy nhiều xinh đẹp nữ diễn viên, mỗi ngày đều có tính hàng trăm tuổi trẻ mỹ nhân đối hắn nhảy vào ôm ấp, khả hắn ai đều chướng mắt, liền xem thượng một cái trang điểm quê mùa, diện mạo bình thường, cả ngày làm mộng ở quê nữ hài!”

Đọc tiếp

Đồng dưỡng tức chi đào lý mãn thiên hạ – Ch 687 – 689

Chương 687: Phiên ngoại Cố Nhạc Khang (nhị)

Trung Dũng Hầu phủ đã xuống dốc, hơn nữa Cố Hoài Cẩn tại huân quý vòng trung cũng không có cái gì uy vọng, tại văn nhân trong vòng lại là bị giễu cợt tồn tại, cho nên trước tới phúng viếng nhân rất thiếu.

Đọc tiếp