Trọng sinh chi toàn dân nữ thần – Ch 226 – 227

226: Đừng lơi lỏng, địch nhân hội cười

An Ny chuyển viện đến minh châu thành phố sau, Lý Đông Hải là cái đầu tiên tới thăm bệnh nhân. Hắn còn mang nữ nhi Lý Thư Nhĩ, cũng liền nói mấy câu khuyến khích lời nói, hắn đối Lý Thư Nhĩ nói:

Đọc tiếp

Lục linh thời quang tiếu – Ch 874 – 875

Chương 874: Tĩnh mịch

Xem Thẩm Duyệt Hải ăn vào đi hai cái hoành thánh, triệu đại tỷ rất có chừng mực không có lại thúc giục hắn, cười híp mắt cáo biệt: “Các ngươi ăn xong đều đi về trước ngủ một giấc, ta cũng về nhà nhìn xem Tiểu Tuệ.”

Đọc tiếp