Làng giải trí đầu đề – Ch 345

Chương 345: Rắp tâm

Phùng Trung Lương đánh giá ánh mắt rơi ở Giang Sắt trên người, nàng còn tại ngửa đầu cùng vương mẹ nói cười, trong đôi mắt kia tràn đầy thủy quang, cười lên thời hoàn hảo đúng chỗ lộ ra mấy viên chỉnh tề răng, mắt sáng răng ngà, là rất xinh đẹp.

Read more…

Làng giải trí chi nữ vương tại thượng – Ch 671

Chương 671: Nam ** nhân

Giản Hàm trở về trong phòng, thật lâu khó mà ngủ say, Wolf rõ ràng đối nàng động sát tâm, nàng giờ này khắc này, liền tượng là bị đưa thượng ghế điện tử hình phạm, kết quả đuổi kịp mất điện, may mắn đạt được một chút cơ hội thở lấy hơi, trong lòng lại càng thêm thấp thỏm cùng khiếp sợ.

Read more…