Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 54

Chương 54: Vận khí? (canh hai)

Duệ vương cùng Vũ Văn Sách này nhất đánh lên liền đầy đủ đánh gần hai canh giờ, luôn luôn từ Túc Châu trong thành đèn đuốc sáng trưng đánh đến tất cả tiểu thành đều tĩnh mịch như trong bóng tối, này hai người vẫn không có dừng tay. Hơn nữa, u ám thanh lãnh nguyệt không trung, Tạ An Lan rõ ràng ngửi được máu tươi mùi vị.

Read more…

Làng giải trí đầu đề – Ch 600 – 601

Chương 600: Chủ yếu và thứ yếu

Dưới tình huống như vậy, Đào Sầm lại tượng là càng chụp càng không vui vẻ, gần nhất nàng trầm mặc thời điểm xa so trước đây càng nhiều hơn một chút, khiến Tống Dật đặc biệt không nghĩ ra đầu đuôi.

Read more…

Đích nữ trọng sinh ký – Ch 2160

Chương 2160: Thiết Khuê phiên ngoại (86)

Đoạn Hồng Lang cùng Vi thị tự nhiên không bằng lòng hồi hương hạ, đoạn đông tử quẳng xuống một câu nói: “Muốn không hồi hương hạ, chúng ta cấp các ngươi mua ruộng đồng xây một ngôi nhà. Nếu không các ngươi liền lưu tại huyện thành, về sau có việc đừng tới tìm chúng ta.”

Read more…

Làng giải trí đầu đề – Ch 598 – 599

Chương 598: Giáo ngươi

Trong kịch tổ rất nhiều ký ước một bộ phận vai phụ diễn viên cũng không có xuất hiện, cái này trời giá lạnh đất đống băng sáng sớm, khả năng đều tại khách sạn ngáy ò ó o, không có hí thời điểm, không nhân bằng lòng ra chịu này phần tội.

Read more…