Browsed by
Month: December 2017

Trọng sinh mỹ lệ nhân sinh – Ch 1068 – 1073

Trọng sinh mỹ lệ nhân sinh – Ch 1068 – 1073

Chương 1068: Xuân tâm đại động

Buổi chiều thời điểm, lãnh diễm cùng Lý Tưởng cũng lục tục trở lại trường học, lãnh diễm là bị Đường Tầm đưa tới, ước chừng là nhất cái ngày nghỉ không nhìn thấy, Đường Tầm đi thời điểm ngoảnh đầu nhìn lại mỗi bước chân, chọc được đại gia hỏa nhi đều ở một bên xem lãnh diễm cười trộm.

Read More Read More