Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 208 – 209

Chương 208: Ta không nhận thức ngươi (nhất càng)

Nghe nói, Bách Lý Tín lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi tại nói bậy cái gì? Phụ thân chưa từng thiên vị quá?” Liền xem như thiên vị, cũng là thiên vị Bách Lý Tu cái này thiên tư thông tuệ lão lai tử.

Read more…