Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 208 – 209

Chương 208: Ta không nhận thức ngươi (nhất càng)

Nghe nói, Bách Lý Tín lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng nói: “Ngươi tại nói bậy cái gì? Phụ thân chưa từng thiên vị quá?” Liền xem như thiên vị, cũng là thiên vị Bách Lý Tu cái này thiên tư thông tuệ lão lai tử.

Đọc tiếp

Lâm thị vinh hoa – Phiên ngoại Ch 546 – 548

Chương 546: Phiên ngoại ta là năng thần (tứ)

Lâm Hựu là tới cầu kiến lỗ thân vương, này sự có thể tại hai cái bộ môn gian giải quyết tự nhiên càng hảo, bằng không công bộ tùy tiện ở trong triều đình nhắc tới, khẳng định hội đắc tội Hộ Bộ.

Đọc tiếp