Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 238 – 239

Chương 238: Tiền triều chuyện xưa (nhất càng)

Nghe nói, Lục Ly dường như suy tư nhìn Hạ Hầu Khánh nhất mắt, lại cũng không có truy tìm nguồn gốc. Hắn rõ ràng là cái gì dạng vấn đề có thể được đến đáp án, mà cái gì dạng vấn đề cũng sẽ không được đến đáp án, đã biết không có đáp án, cần gì phải uổng phí công phu này?

Đọc tiếp

Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 230

Chương 230: Nghĩ thông suốt?

Chờ đến sở hữu nhân triều thần đều xuất cung thời điểm đã là sắc trời không rõ, ở trong cung suốt cả đêm tinh thần khẩn trương tin tức cách trở mọi người này mới phát hiện, này một đêm chẳng hề chỉ là cung trung mưa sa gió giật, cung ngoại cũng giống nhau là một màn mưa máu gió tanh a.

Đọc tiếp

Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 226 – 227

Chương 226: Quý khách xa tới (nhất càng)

Trong đại điện không khí có chút cứng đờ, sở hữu nhân đều ở trong tối đánh giá Lục Ly cùng Bách Lý Tu. Lẽ ra, Bách Lý Tu niên kỷ không tính đại, Lục Ly càng là có thể xưng một tiếng mao đầu tiểu tử.

Đọc tiếp

Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 223

Chương 223: Đêm khuya tiếng trống khởi

Vũ Văn Sách trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng xem Tạ An Lan cất tiếng cười to lên, “Lục phu nhân, thật là đáng tiếc a ngươi thế nhưng là Đông Phương Minh Liệt đồ đệ, Lục Ly thê tử. Nếu để cho bổn vương sớm một ít gặp được ngươi, nói không chắc bổn vương cũng hội động thu đồ đệ ý nghĩ a.”

Đọc tiếp