Browsed by
Month: August 2018

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 208 – 210

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 208 – 210

Chương 208: Vừa lòng

Chu nãi nãi gặp nụ cười trên mặt càng tăng lên, trực tiếp dìu đỡ Lâm Thanh Uyển tay liền vào cửa, “Này tòa nhà chúng ta đều khoảng mười năm không dừng, chẳng qua Tiểu Hàn luôn luôn thỉnh nhân quét dọn, hắn ngẫu nhiên cũng trở về ngủ hai ngày, còn thỉnh các ngươi bỏ qua cho sơ sài mới hảo.”

Read More Read More

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 204 – 205

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 204 – 205

Chương 204: Phân băng

Cảnh vệ viên ngồi tại ghế lái, độ nguy hiểm muốn so Dịch Lỗi cao hơn nhiều, té xuống khe núi thời hắn bản liền bị thương rất nặng, chẳng qua là ỷ vào thân thể tố chất hảo cùng ý thức trách nhiệm tài năng rất nhanh tỉnh lại.

Read More Read More