Browsed by
Month: April 2019

Phượng sách Trường An – Ch 290 – 291

Phượng sách Trường An – Ch 290 – 291

290, thiếu niên thiên tài!

Sở Lăng đưa đi Thượng Quan Thành Nghĩa, có chút vừa lòng gật gật đầu. Thượng Quan Thành Nghĩa này lão đầu nhi có thể làm được thừa tướng vị trí quả nhiên không chỉ dựa vào nhạc gia quan hệ, nhân phẩm tạm dừng không nói, năng lực vẫn là đầy đủ.

Read More Read More

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 728 – 730

Lâm gia có nữ dị thế trở về – Ch 728 – 730

Chương 728: Phiên ngoại Tu Tiên Giới 79

Tam phương nhất thương định, liền quyết định do Thanh Phong bọn hắn đi trước trung tâm khu vực tìm kiếm Hứa Hiền, Lâm Thanh Uyển cùng Dịch Hàn trước khôi phục một chút kinh mạch cùng linh lực, lại chậm rãi đi phía bên kia.

Read More Read More