Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 914 – 916

Chương 914: Công văn

Lão đường đại nhân liền cấp Ngụy Tri một cái đồng tình ánh mắt, sau đó cúi đầu bẩm báo nói: “Bệ hạ, Hoa Dương huyện Đường Huyện lệnh tra đến một cái trang tử, kia trang tử tại toại châu Thanh Thạch Huyện, kêu Đông Khê trang, bên trong dưỡng đại lượng tá điền, lại chỉ gặp thanh tráng, không gặp lão ấu phụ nữ trẻ em.”

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 908 – 909

Chương 908: Bừng tỉnh

Quan lão gia qua đời cũng không có cho nhân quá ngoài ý muốn, hắn bệnh rất nhiều năm, này nửa năm tới đại gia cũng đều biết hắn thời gian không nhiều, liền liên Ích Châu vương đều không thế nào giật mình, chỉ là than thở một hơi liền tiếp nhận chuyện này.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 904 – 907

Chương 904: Nhắc nhở

Hắn dừng một chút sau nói: “Kinh thành thủy quá thâm, bên trong mãnh thú lại nhiều, các ngươi ba cái cừu con một dạng vật vào trong, không chút phòng bị, chính mình lại không chịu quá ủy khuất, quay đầu án kiện còn không điều tra rõ đâu, chính mình đảo chết trước thế nào làm?”

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 901 – 903

Chương 901: Lời dẫn

Đường Huyện lệnh cùng dương huyện lệnh đều không nói với lão đường đại nhân Bạch Thiện cùng Mãn Bảo sự, nhưng nói qua với lão đường đại nhân, Ngụy Tri tự Ích Châu lũ lụt sau liền luôn luôn tại tra Ích Châu vương.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 896 – 900

Chương 896: Sắc đẹp

Dương Hòa Thư nhẫn không được ngẩng đầu cười, đây chính là hắn vì cái gì thích bọn hắn ba cái nguyên nhân, bởi vì chí hướng tổng có tướng cùng chỗ, mà chí hướng tương tự chi nhân đối thế giới nhận thức cũng là không kém nhiều.

Đọc tiếp