Browsed by
Month: January 2020

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1158 – 1161

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1158 – 1161

Chương 1158: Tỉnh lại

Mãn Bảo đi cân nhắc ca bệnh đi, nàng lấy nhất bản sách thuốc, ý thức lại là trầm ở trong hệ thống cùng Mạc lão sư tán gẫu, hướng triều tinh thần so ngày hôm qua vừa bị trượng hình thời hảo nhiều, nhưng cũng hơi chút năng động mà thôi.

Read More Read More

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1148 – 1151

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1148 – 1151

Chương 1148: Thăm dò

Bạch Thiện ngẩng đầu đi xem Ngụy Tri, hai người yên lặng liếc nhau một cái, làm phong thượng thư mặt vẫn là cái gì đều không giao lưu, chẳng qua phong thượng thư tuy thua kém lão đường đại nhân cái đó hình án cao thủ, nhưng tùy mặt gửi lời năng lực cũng không kém.

Read More Read More

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1130 – 1132

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1130 – 1132

Chương 1130: Phản kích

Minh đạt hồi chính mình vị trí ngồi hảo, Ích Châu vương lại khẽ cười một tiếng cùng thái hậu nói: “Mẫu hậu không biết, ta là xem tiểu nương tử này quen mắt được rất, gần đây bên ngoài thịnh truyền tiểu thần y không phải tiến cung vì hoàng tẩu thỉnh quá mạch sao? Ta Tằng Viễn xa gặp qua nàng một mặt, tựa hồ liền trường dáng dấp như vậy.”

Read More Read More