Browsed by
Month: February 2020

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1271 – 1273

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1271 – 1273

Chương 1271: Tìm kiếm

Hoàng đế hậu cung xưa nay an ổn, nhất là hoàng đế kính trọng hoàng hậu, trong hậu cung không người có thể vượt quá hoàng hậu đi; nhị là hoàng hậu hiền lành, đối hậu cung chư phi, thậm chí là tiên đế lưu lại thái phi đều rất tốt, cho nên trong cung không tiền triều nhiều như vậy lục đục với nhau.

Read More Read More

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1266 – 1270

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1266 – 1270

Chương 1266: Hỏi

Thứ hai thiên trời mới tờ mờ sáng, Chu Lục Lang liền bò lên, bọn hắn tiệm ăn sáng sớm bình thường hội làm bánh bao cùng một ít bánh nang linh tinh sớm thực, hắn lão sớm liền tỉnh, nhưng gặp tứ ca mấy cái ngủ được vù vù, hắn liền nằm không động, sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ đi qua.

Read More Read More

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1255 – 1258

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1255 – 1258

Chương 1255: Thư mê

Mãn Bảo mới cảm thấy hắn tựa hồ nói có chút đạo lý, trịnh thái y xoay người liền cùng nàng nói: “Tuy rằng vật này không có thủy tinh kính đẹp mắt, nhưng đối chu tiểu đại phu tới nói vẫn là công dụng rất đại, cho nên chu tiểu đại phu tốt nhất đừng tuyên dương được mọi người đều biết, tự mình biết liền hảo.”

Read More Read More