Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1349 – 1352

Chương 1349: Đưa sính

Bốn người đi trở về đến lão Chu gia, vừa vặn thức ăn liền làm được không kém nhiều, trong sân bày tam cái bàn, lão Chu gia nhân hòa trước tới giúp đỡ nhân còn ở trong sân bận việc, bận bưng thức ăn, cũng bận đem thịt cắt hảo, xương cốt xỉa.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1340 – 1342

Chương 1340: Cấp tiền

Mãn Bảo đều như vậy nghĩ, này trong viện mua gia cũng không phải đần độn, gặp thế nào cũng không đạt được thỏa thuận, xoay người liền muốn đi, bán gia lập tức kéo lấy hắn, la lớn: “Không được, ta bồi ngươi ở chỗ này kéo nửa ngày, chậm trễ ta nửa ngày thời gian, ngươi nói không mua liền không mua?”

Đọc tiếp