Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1527 – 1530

Chương 1527: Làm son phấn

Tuy rằng Ngụy Tri cùng lão đường đại nhân lời nói rất không êm tai, hoàng đế rất không thích nghe, nhưng hắn vẫn là nghe được, còn thật sợ nông dân nhóm bởi vì năm nay dưa bở trọng tiền bạc mà cải tiến điền vì dưa điền.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1521 – 1523

Chương 1521: Hiếu kính

Lớp học cuối cùng, trang tiên sinh cười nói: “Tuy là bình dân chi hiếu, các ngươi có lẽ không thiếu áo cơm phụng dưỡng song thân, nhưng bách hiếu tương thông, các ngươi như có thể phụng dưỡng phụ mẫu áo cơm, nào sợ sở tiêu phí vàng bạc không phải các ngươi sở được, ta nghĩ, bọn hắn cũng sẽ rất vui vẻ.”

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1513 – 1517

Chương 1513: Phân khoa

Tiền triều thái y thự chỉ tồn tại mười hai năm không đến thời gian, phi thường ngắn ngủi, khả tuy rằng ngắn ngủi, tại nào đó phương diện chế độ cũng đã hoàn mỹ không thiếu, trừ bỏ địa phương y thự bộ phận còn có thật nhiều không đủ ở ngoài.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1498 – 1500

Chương 1498: Hoàng thành

Hoàng cung tại kinh thành chính phương bắc, xây dựa vào núi, tây nội uyển lân cận long thủ nguyên, long thủ nguyên khởi đối phàn xuyên, vắt ngang sáu mươi trong, thấy rõ này nhất núi xuyên có nhiều đại cùng nhiều trường, hoàng đế tựa hồ một chút cũng không lo lắng có binh từ bên đó đánh tới, cho nên hoàng thành tại miền Bắc không có tường thành.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1486 – 1488

Chương 1486: Sét đánh

Nàng cười nói: “Trước các ngươi xem bệnh thiên điện liền cấp các ngươi dùng, trừ này ra, điện hạ còn cho nhân ở chỗ ấy thiết một tổ tủ thuốc, đến thời điểm hội chọn mua một ít thường dùng dược bỏ vào, tiền từ đông cung trương mục đi.”

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1482 – 1485

Chương 1482: Tiệc trung

Phong Tông Bình nín được cười, nghiêng đầu xem hướng ngồi ở một bên Bạch Thiện, gặp hắn như cũ không mở miệng, liền biết hắn là tính chuẩn Bạch Nhị Lang có thể oán hận trở về, hắn cười lắc lắc đầu, hỏi: “Các ngươi xem cái gì chí quái tiểu thuyết?”

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1478 – 1481

Chương 1478: Dời đến chỗ ở tốt lễ nhị

Mãn Bảo bọn hắn lễ vật rất nhanh đưa ra ngoài, Chu Lập Học cùng Bạch Đại Lang bọn hắn cũng không khó, trên cơ bản nghe nói là tân dời tới hàng xóm đưa tới, không quan tâm đưa cái gì lễ, bọn hắn đều trước nhận lấy.

Đọc tiếp