Browsed by
Month: May 2020

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1638 – 1639

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1638 – 1639

Chương 1638: Mua thịt

Không sai, quan viên nhóm là có thể thông qua Hộ Bộ cùng bọn hắn này đó chức điền tá điền đề yêu cầu, ví dụ như có quan viên thích ăn cơm trắng, không thích ăn lúa mạch, cho nên hội đặc biệt yêu cầu nhiều loại lúa nước, thiếu loại lúa mạch.

Read More Read More

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1623 – 1625

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 1623 – 1625

Chương 1623: Giải quyết tam

Vương tộc trưởng tuy không hỏi quá vương phu nhân nàng nghĩ giải quyết thế nào, nhưng hắn lại không đần, chỉ là xem vương phu nhân đối đãi Vương Tích vợ chồng thái độ liền biết, bọn hắn không khả năng ở dưới một mái hiên quá.

Read More Read More