Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2856 – 2858

Chương 2856: Thật giả tin tức

Đại phú nương cùng đối diện mắng hảo một trận, tổng tính tâm tình hảo một chút, liền đỏ mắt hốc mắt đem dược xách hồi trong phòng mình, Chu Mãn cũng đem hòm thuốc thu hảo, xem thấy nàng đi vào liền mời mọc nói: “Đại nương ngày mai đi nghe đường sao?”

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2850 – 2852

Chương 2850: Hung thủ tam

Mãn Bảo cảm thấy vụ án này không hảo phán, giết chết hài tử hung thủ, có Quách gia nhân, cũng có Ngô Đại Phú gia chính mình nhân, thậm chí nhất con hẻm nhân đều không vô tội, nếu không phải lời đồn đãi hơn rầm rĩ, gì đến mức có hôm nay tai họa.

Đọc tiếp

Lâm gia có nữ dị thế trở về – PN Ch 465 (END)

Chương 465: Thiên đạo là thế nào hình thành đâu

Khuất Minh cũng vào nhóm, Lôi Nguyên tựa hồ từ Tô Tiên Bác cùng Lâm Thanh Uyển nơi đó chiếm được một ít không giống nhau linh cảm, hắn đem hắn nhận thức, cho rằng là tuấn kiệt tất cả kéo vào cái này trong nhóm.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2840 – 2843

Chương 2840: Huyện nha

Bọn hắn lần này không hữu dụng quan thiếp vào thành, mà là cùng những dân chúng khác một dạng xếp hàng vào thành, kỳ thật cũng dùng không thể đi khác một con đường, nhân liền như vậy nhiều, xếp đi lên chẳng qua một lát liền vào thành.

Đọc tiếp

Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2837 – 2839

Chương 2837: Ta cùng với ngươi cùng một chỗ

Không sai, đến lúc đó Thanh Châu dân chúng được lợi ích thực tế, triều đình thi hành địa phương y thự cũng thuận lợi tiến hành, đến mức đối với sau một vị huyện lệnh không quá hữu hảo cục diện, lộ huyện lệnh cũng chỉ có thể ở trong lòng đối này vị tương lai người kế nhiệm nói một tiếng “Nỗ lực”.

Đọc tiếp

Lâm gia có nữ dị thế trở về – PN Ch 463

Chương 463: Tương lai Ninh Vũ Đại Lục

Hoàn thành thu đồ đệ cùng nhập môn nghi thức, Dịch Hàn liền hướng về phía uông sư huynh nói: “Sư huynh, từ hôm nay bắt đầu ta chính là ngươi sư huynh, chúng ta danh xưng này. . .”

Đọc tiếp

Lâm gia có nữ dị thế trở về – PN Ch 460

Chương 460: Phi thăng

Chính như Dịch Hàn lời nói, uông sư huynh đạo ý rất thuần túy, lại chưa bao giờ làm việc ác, kiếm tu kháng đả kích năng lực rất cao, mặc kệ là tâm ma, vẫn là sấm đánh hắn đều thuận lợi vượt qua.

Đọc tiếp