Browsed by
Month: November 2022

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 663 – 666

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 663 – 666

Chương 663: Hảo đáng giá a

Triệu Hàm Chương nhíu mày, quả nhiên, Triệu Tùng liền phẫn nộ, chỉ Triệu Minh nói: “Ta nhường ngươi quản lý tộc trung công việc, ngươi chính là như vậy quản? Ngươi thất thúc gia đình không hòa thuận, ngươi bản liền có điều giải trách nhiệm. . .”

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 644 – 647

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 644 – 647

Chương 644: Xa hoa lãng phí luận thượng

Triệu Hồ tới Lạc Dương, Triệu Hàm Chương rất nể mặt hắn, không chỉ nhường nhân đi thỉnh Triệu Trình phụ tử trở về dùng cơm, còn đem Triệu Khoan mấy cái cũng tìm tới, tính toán buổi tối tới một trận Triệu thị tộc nhân tụ họp.

Read More Read More