Browsed by
Month: December 2022

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 703 – 704

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 703 – 704

Chương 703: Lòng dân giành thắng lợi

“Ta biết, ” Triệu Hàm Chương nói: “Ta có nghiêm túc nghĩ quá chuyện này, ta ý tưởng là, có công lớn chi nhân, tương lai ta hội cấp bọn hắn nhất định mức độ miễn thuế, trăm mẫu, ngàn mẫu, nhưng này cử động không thể hạ đối bình thường quan viên cùng sĩ tộc trên người.”

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 671 – 673

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 671 – 673

Chương 671: Luận thiên hạ đại thế

Bởi vì này đó sách vở giá cả đều hơi thấp đối thị trường, nhất là kia bản 《 thiên tự văn 》, so rất nhiều vỡ lòng sách vở đều tiện nghi, lại nàng đại lượng in ấn, không chút giấu riêng, đất Thục, Lưỡng Hồ cùng Giang Nam chờ, phàm là nàng Dự Châu thương đội có thể đến địa phương, đều hội đem quyển sách này cho rằng đặc sản một dạng kéo đi các nơi bán.

Read More Read More