Browsed by
Month: January 2023

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 734 – 735

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 734 – 735

Chương 734: Minh ước

Một năm không gặp, Phó Chi tóc càng trắng, nếp nhăn trên mặt cũng càng nhiều, giữa lông mày mang nhất cổ ưu sầu, xem đến tôn tử cùng tương lai cháu dâu, hắn không từ triển khai tươi cười, nhưng giữa lông mày ưu sầu cũng không có giảm bớt nhiều ít, trong mắt lo âu ngược lại càng trọng.

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 732 – 733

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 732 – 733

Chương 732: Bình đẳng

“Không có, Triệu Hàm Chương rất hữu lễ tiết, ” Lưu Nghệ dừng một chút, vẫn là nhẫn không được nói lời trong lòng, “A phụ, ta cảm thấy nàng là một cái rất có tài đức nhân, đánh trận có khả năng xung phong đi đầu, vì chính lại có thể thương tiếc dân chúng, cùng nàng đánh trận, sợ rằng yêu cầu trả giá gấp bội binh lực mới có thể thắng, mà thắng được tới địa phương cũng rất khó quản lý.”

Read More Read More