Browsed by
Month: July 2023

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1053 – 1055

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1053 – 1055

Chương 1053: Phụ mẫu

Hoằng Nông công chúa cùng Phó Tuyên ở tại thành tây phố một tòa lưỡng vào trong nhà, phòng ốc thấp bé, còn có chút chật chội, bọn hắn phu xe, hộ vệ cùng thị nữ đều chen chúc tại một chỗ, vợ chồng hai cái ở tại thứ hai vào tả hữu trong phòng, trung gian nhà chính thì lưu làm đãi khách sảnh đường.

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1040 – 1042

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1040 – 1042

Chương 1040: Rất có tiền

“Tại Tây Bình cùng Trần Huyện thời điểm, thất thúc tổ vì đào ta, ta tuy rằng không có đáp ứng, lại cũng lấy tiền chiếm hắn thương đội một ít cổ phần, không phải rất nhiều, nhưng mấy năm trôi qua nên cũng có không thiếu tiền.”

Read More Read More