Browsed by
Month: September 2023

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1139 – 1141

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1139 – 1141

Chương 1139: Tha thiết giao phó

Phó Chi thở dài nói: “Ngươi phụ mẫu duyên thiển, đừng trách bọn họ, thượng nhất bối ân oán nhường bọn hắn chính mình giải quyết đi, ngươi hiện đã thành niên, lại thành gia lập nghiệp, đối phụ mẫu, muốn hiếu thuận, nhưng cũng không thể mất đại nghĩa.”

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1129 – 1131

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 1129 – 1131

Chương 1129: Nhắc nhở

Triệu Hồ nói: “Tam nương giống nhất nàng tổ phụ, nàng cha trước đây cũng là con tiểu hồ ly, lão hồ ly sinh tiểu hồ ly, tiểu hồ ly lại sinh ra một cái thất xảo linh lung tâm hồ ly, này chẳng có gì lạ, ngược lại ngươi cùng ngươi cha, ngũ ca quân tử đoan chính, thế nào sinh các ngươi phụ tử hai cái?”

Read More Read More