About

About

Chỉ post truyện Convert.
Tất cả truyện được post đều do mình tự convert.
Truyện Convert là truyện được chuyển ngữ bằng phần mềm QT.
Không phải truyện Dịch hay Edit.