Ảnh đế bí mật – Phiên ngoại Ch 58

58, 11. 13 tấn | giang độc nhất phát biểu . . .

Tại hai người làm qua lễ cưới sau một năm, Giang Thù bị Lâm Uyển mời mọc đi trong nhà làm khách. Lâm Uyển cùng nàng một cái khách hộ kết hôn chóng vánh hơn nữa có hài tử, sớm Giang Thù một bước làm mẹ.

Đọc tiếp

Ảnh đế bí mật – Phiên ngoại Ch 54 – 56

54, 11. 13 tấn | giang độc nhất phát biểu . . .

Lục Viên lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đi ngủ địa phương không phải chính mình tinh trang hoàng căn nhà, mà là tại Nam thành cậu gia, cái đó hơi chút già cỗi gian phòng.

Đọc tiếp