Cẩm Đồng – Ch 623 – 641

623. Chương 623: Dọa ra một thân mồ hôi

Mặc Thất cúi đầu đi vào, vào phòng gọi câu lục muội muội hảo, đi đến chính mình thường ngồi trước ghế phịch một tiếng ngồi, liên thở dài mấy lần khí, thế nhưng không xem đến minh tam nương tử, minh tam nương tử xung hắn kia khẽ chào, chỉ hảo chính mình phúc chính mình khởi.

Đọc tiếp