Lâm thị vinh hoa – Ch 532 – 535

Chương 532: Thiên thượng

Sinh tử bộ thượng thời gian chẳng hề là không thể sửa, có phúc thọ kéo dài người, nếu là làm việc ác, kia liền hội tổn hại phúc báo, bình thường nhiều là chết sau tính toán rành mạch, lưu làm hạ thế trừng phạt, nhưng nếu làm đại ác, sinh tử bộ thượng liền hội hiển lộ, chủ động giảm đi kỳ tuổi thọ, có lập tức chết bất đắc kỳ tử cũng là có khả năng.

Read more…