Quyền thần nhàn thê – Q3 Ch 54

Chương 54: Vận khí? (canh hai)

Duệ vương cùng Vũ Văn Sách này nhất đánh lên liền đầy đủ đánh gần hai canh giờ, luôn luôn từ Túc Châu trong thành đèn đuốc sáng trưng đánh đến tất cả tiểu thành đều tĩnh mịch như trong bóng tối, này hai người vẫn không có dừng tay. Hơn nữa, u ám thanh lãnh nguyệt không trung, Tạ An Lan rõ ràng ngửi được máu tươi mùi vị.

Read more…