Browsed by
Category: Thiện chung

Thiện chung – Ch 698 – 700

Thiện chung – Ch 698 – 700

Chương 698: Xuân hàn

Rằm tháng giêng vừa qua, triều đình mở ấn, cho là mỗi cái trong nha môn nhiều ít đều có chút thánh thượng muốn động binh đồn đãi, thật thật giả giả, hư hư thực thực, hơi có chút sóng nước gợn sóng ý tứ.

Read More Read More