Thịnh thế y phi – Phiên ngoại (5)

Đào chi Yểu Yểu (thất)

Liễu Như Mi là ai?

Yểu Yểu hảo tâm nói với nàng, “Đại thẩm, như mi tỷ tỷ là minh hồ thứ nhất danh kỹ nga. Chẳng qua nàng hiện tại đã không làm danh kỹ, ngươi không tìm được nàng đát. Như mi tỷ tỷ khả xinh đẹp, ân, chẳng qua không có ta nương thân xinh đẹp!”

Read more…

Thịnh đường vô yêu – Ch 340 – 344

Chương 340: Thương nhân phẩm chất (thứ hai càng hội rất muộn)

Lâm Ân xem Cố Duệ ly khai, thân hình rất nhanh, hắn đại khái có thể đoán được nàng muốn đi làm cái gì, nào sợ rất khả năng bởi vậy trì hoãn ngày mai pháp hội, nhưng hắn nghĩ cái này nhân đại khái là không để ý.

Read more…