Browsed by
Category: Trêu ngươi nghiện: Cường hôn nam thần 99 lần

Trêu ngươi nghiện, cường hôn nam thần 99 lần – Q3 Ch 119 – 122

Trêu ngươi nghiện, cường hôn nam thần 99 lần – Q3 Ch 119 – 122

119 không đáng tôn trọng

Hoàng các lão đại nghĩa lẫm nhiên nói: “Trước mắt ngươi biểu hiện quá chọc nhân nhìn chăm chú, ta yêu cầu ngươi trầm mặc đi xuống, để tránh ảnh hưởng phía sau quần thể thi đấu tổng chỉ huy quan chức trí thuộc về. Quần thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu, thập nhân đoàn thể thi đấu không giống nhau, kia yêu cầu chân chính chỉ huy thiên phú cùng năng lực, ngươi lịch duyệt cùng năng lực đều không đủ phân lượng, liền không muốn hành động theo cảm tính ảnh hưởng đại cục.”

Read More Read More