Browsed by
Genre: Khoái Xuyên

Pháo hôi công lược (Bia đỡ đạn công lược)

Pháo hôi công lược (Bia đỡ đạn công lược)

Tác giả: Mỉm cười wr (Hoàn Nhĩ wr)

Văn án:

Ngoài ý muốn tử vong sau bách hợp được đến cơ hội sinh tồn, vì bảo trì hiện trạng, nàng không thể không xuyên qua đủ kiểu nội dung vở kịch văn trung hoàn thành nhiệm vụ.

Giới thiệu vắn tắt có chút vô năng, nhưng tuyệt đối không hoan nghênh bất cứ cái gì phỉ nhổ, là bất cứ cái gì, chỉ cần khen ngợi, phỉ nhổ không nên trách tác giả không lưu bất cứ cái gì tình cảm và thể diện, tác giả lòng dạ bao dung tuyệt đối không có thánh mẫu đại.

Part 1 – 41 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)