Pháo hôi công lược (Bia đỡ đạn công lược)

Tác giả: Mỉm cười wr (Hoàn Nhĩ wr) Văn án: Ngoài ý muốn tử vong sau bách hợp được đến cơ hội sinh tồn, vì bảo trì hiện trạng, nàng không thể không xuyên qua đủ kiểu nội dung vở kịch văn trung hoàn thành nhiệm vụ. Giới thiệu vắn … Đọc tiếp