Độc nhất tư sủng: Nam thần cầm tới tay

Tác giả: Đế Ca Văn án: “Nếu như ngươi đi mệt, chỗ cũ chờ ta, ta lưng ngươi về nhà.” “Nếu như ngươi thương tâm, nhất định nhớ được, muốn tới trong lòng ta.” Hắn nhất quán ít nói kiệm lời, sẽ không giảng ôn nhu lời tâm tình, nhưng … Read more…

Tinh tế đại họa sĩ

Tác giả: Thu Dạ Thính Vũ Văn án: Ai nói cứu nhân muốn dùng dược? Ta dùng họa cứu nhân! Ai nói giết người muốn dùng súng? Ta dùng họa giết người! Tinh tế đại họa sĩ, ngân hà văn minh phản công. Quyển sách vì 《 tinh tế họa sĩ … Read more…

Trọng sinh chi tinh tế nữ hoàng

Tác giả: Triêm Y Văn án: 《 thánh võ 》 không gian chiến trường, liên bang, đế quốc, tân minh vùng giao tranh. Tô Cầm, nàng là liên bang bài danh mười bảy, league bài danh ba mươi chín siêu cấp chức ngoạn. Nàng là liên bang s cấp chiến … Read more…