Đích nữ trọng sinh ký

Đích nữ trọng sinh ký

dichnutrongsinh

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Văn án:

Tại gia là tiểu trong suốt, lấy chồng sau là bài trí, cuối cùng táng thân biển lửa hài cốt vô tồn, này là Hàn Ngọc Hi kiếp trước tả chiếu.

Sống lại một đời, Hàn Ngọc Hi nỗ lực tiến tới, chỉ nguyện không lại làm vật làm nền cùng bình hoa, sau đó tìm được như ý lang quân, bình an phú quý quá cả đời.

Đáng tiếc làm sai ý nguyện, gả cái thân phụ huyết hải thâm cừu lang quân, Hàn Ngọc Hi nhân sinh bắt đầu nghiêng trời lệch đất, nhưng nàng nhân sinh mới lại là việc tốt thường hay gặp trắc trở, khổ tận cam lai.

DOWNLOAD FILE WORD

Bản file doc (Dropbox) link 1

Link 2 (Dropbox) file docx nhẹ hơn