Làng giải trí chi nữ vương tại thượng

Làng giải trí chi nữ vương tại thượng

nuvuong11

Tác giả: Mê lộ đích long

Văn án:

Sống lại, Giản Hàm ký ức trống rỗng, nam thần ảnh đế xem thật thân thiết, là nàng lão công vẫn là ca ca?

Vì càng tiếp cận thần tượng nam thần, nàng dứt khoát bước vào giới diễn viên nghệ sĩ, tại COSPLAY nam thần trong quá trình, nàng nhất không cẩn thận thành nữ thần.

Nữ thần: Nam thần, ổ muốn cấp ngươi sinh con khỉ!

Fan: Nam thần nữ thần! Tại cùng một chỗ! Tại cùng một chỗ! Sinh con khỉ! Sinh con khỉ! Nam thần: Sau đó mở cái vườn bách thú sao —

Leohud: Hamilton phu nhân, tiểu sư tử nhóm đói! Họ Phương, ngươi tới đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu! Dùng biểu diễn kỹ xảo! Cho mỗ nhân biết, ảnh đế cùng ảnh đế, cũng là có phân biệt!

Chương 1 – 232 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)