Ta có đặc thù câu thông kỹ xảo

Ta có đặc thù câu thông kỹ xảo

Tác giả: Thanh thanh lục la quần

Văn án:

Dương Miên Miên: giúp ta nhìn xuống lần này toán học cuối kỳ khảo áp trục đề

Bài thi: là luyện tập sách 198 trang đếm ngược thứ hai đề bao nhiêu, con số đều không biến! Dương Miên Miên: ngủ trước giúp ta nóng cốc sữa bò

Lò vi sóng: đinh — sữa bò nóng hảo nhanh tới uống, đều mười hai giờ ngày mai còn muốn đến trường đâu!

Dương Miên Miên: vừa mới ở chỗ này nói chuyện nhân là ai a?

Thùng rác: chính là các ngươi Anh ngữ lão sư cùng hắn ngoài giá thú tình đối tượng a!

Vạn vật không nói, lại cụ tuệ nhãn, nếu như ngươi có thể nghe thấy, trên thế giới liền rốt cuộc không có bí mật

Chương 1 – 217 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)