Ta có đặc thù đi ngủ kỹ xảo

Ta có đặc thù đi ngủ kỹ xảo

Tác giả: Mộng yểm điện hạ

Văn án:

Mọi người gần nhất cũng đang thảo luận GET đến cái gì tân kỹ năng.

Có nhân nói ta có thể nghe thấy hung thủ tiếng lòng, có nhân nói ta đi đến nào nào liền phát sinh án mạng.

Quyển quyển yên lặng cấp bọn hắn thắp ngọn nến, nàng nhiều một loại kỹ năng, gọi là ngủ liền xuyên đến trên thân các ngươi.

Chương 1 – 79 (Wattpad)

Bản file doc (Dropbox)