Trọng sinh mỹ lệ nhân sinh – Ch 1170 – 1173

Chương 1170: Ánh rạng đông

Trở lại lão gia cảm giác, cho Chu gia nhân đều đắm chìm tại vui sướng bên trong, tuy rằng nông thôn sinh hoạt không có thành thị như vậy tiện lợi, nhưng này chút nào không ảnh hưởng một gia đình lớn hoan hoan hỉ hỉ quá đại niên đều tâm tình.

Read more…