Request

Bạn có thể nhắn lại comment ở dưới trang này yêu cầu link truyện cv nào chưa có, mình sẽ xem xét và cho bạn link để download bản word :)

Mình không up truyện lên Wattpad nữa vì account của mình đã bị nó xóa, tất cả truyện mình up cũng bị xóa mất hết. Nếu bạn đang đọc truyện nào trên Wattpad mà bị mất, có thể comment ở đây để lấy link download bản word nếu tìm không thấy trong https://yingcv.com/list/ hay https://yingcv.com/download/

 

8 bình luận về “Request”

Gửi bình luận