Trọng sinh chi toàn dân nữ thần – Ch 442 – 443

442: Là không phải, con riêng?

“Sorry, kỹ thuật bắn không quá chuẩn, không có thể làm cho đại gia thưởng thức đến óc cùng máu tươi xen lẫn trong cùng một chỗ hình ảnh, ta đợi lát nữa nổ súng nhất định hội chú ý nhất điểm.”

Đọc tiếp