Khuynh thế sủng thê – Phiên ngoại

Phiên ngoại cửu đỉnh (4K5)

Từ tổ thần bị Doanh Tụ triệt để tiêu diệt, Trung Châu đại lục thượng liền chỉ thừa lại truy kích và tiêu diệt những kia từng theo Hạ Phàm cùng Nguyên Ứng Giai cấu kết, mưu đồ đối kháng thiên chính đế quốc người máy chiến sĩ.

Read more…