Browsed by
Tag: Mộng yểm điện hạ

Ta có đặc thù đi ngủ kỹ xảo – Ch 95

Ta có đặc thù đi ngủ kỹ xảo – Ch 95

95, diễn thuyết . . .

“Các ngươi tại làm cái gì?”

Quyển quyển cùng sinh viên tượng xem phim người lớn bị nhân bắt được một dạng, một trận luống cuống tay chân, quay đầu, xem thấy thân hậu đứng một tên bảo vệ trị an, trong tay hắn lấy một lon beer đá, một cái tay khác bắt đầu giải trên eo gậy điện.

Read More Read More

Ta có đặc thù đi ngủ kỹ xảo – Ch 93 – 94

Ta có đặc thù đi ngủ kỹ xảo – Ch 93 – 94

93, đáp đề

Nhận lời mời thời điểm, lão bản mới không sẽ hỏi ngươi đi qua, hắn không quan tâm ngươi phải chăng từng cứu vớt thế giới, phải chăng sắp cứu vớt thế giới, liền tính đối diện đứng Spider-Man hoặc giả siêu nhân, hắn cũng chỉ hỏi ngươi một câu nói —— ngươi có thể tăng ca không?

Read More Read More