Browsed by
Tag: Ngụy Tấn làm cơm nhân

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 167 – 174

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 167 – 174

Chương 167: Lôi kéo

Tượng Triệu Trường Dư Triệu Hàm Chương, hà thứ sử cân nhắc lên, hắn ánh mắt xẹt qua bên phải ngồi xuống chương thái thú, khe khẽ mỉm cười, hỏi: “Xem ngươi hôm nay võ nghệ, Tây Bình huyện là ngươi từ loạn quân trong tay cướp về?”

Read More Read More

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 160 – 166

Ngụy Tấn làm cơm nhân – Ch 160 – 166

Chương 160: Lựa chọn

Tuy rằng đại quân lương thảo xem tựa như không nhiều, nhưng buổi tối tiệc rượu như cũ làm được rất thịnh soạn, trời còn chưa có tối, chủ trướng phía trước trên đất trống liền đáp hảo cái đài, trên đài là hai cái chỗ ngồi, mà dưới đài hai bên trái phải cũng bày lên chiếu cùng bàn thấp.

Read More Read More