Nông gia tiểu phúc nữ – Ch 2003 – 2005

Chương 2003: Kéo đi

Trường Dự động đầu lưỡi, thể ngộ một chút này cổ mỹ vị nhi, trên cơ bản đã ăn không được trước khổ, cho nên nàng cũng đem khổ quên được không kém nhiều, do đó đưa tay nói: “Kia lại cấp ta nhất hoàn.”

Đọc tiếp