Browsed by
Tag: Phần Kim

Trọng sinh chi bị quải nhi đồng tìm gia ký – Ch 76

Trọng sinh chi bị quải nhi đồng tìm gia ký – Ch 76

76, Chương 76: . . .

Thi đại học kết thúc, cao tam học sinh bỗng chốc rắc hoan. Phảng phất một nồi sôi trào canh, trên đỉnh vững chắc áp một năm dày nặng nắp nồi cuối cùng mở ra, trong lòng ùng ục ùng ục mà bốc lên không an phận bong bóng, bọt nước văng khắp nơi.

Read More Read More

Trọng sinh chi bị quải nhi đồng tìm gia ký – Ch 75

Trọng sinh chi bị quải nhi đồng tìm gia ký – Ch 75

75, Chương 75: . . .

Trương Duyệt tại chờ đợi trong quá trình các loại sốt ruột bất an, nhưng Quách Dục thật thi xong một trận ra, nàng lại quyết khẩu không đề thi cử thử, càng không dám hỏi khảo được như thế nào này loại lời nói, rất sợ bởi vì chính mình ảnh hưởng con trai trận tiếp theo phát huy.

Read More Read More