Browsed by
Tag: Phượng Khinh

Phượng sách Trường An – Ch 605 – 609

Phượng sách Trường An – Ch 605 – 609

605, quên mất đi qua

Quân Vô Hoan nhìn trước mắt hận không thể đem ngũ tạng lục phủ của mình đều phun ra Nam Cung Ngự Nguyệt, ánh mắt đạm đạm phảng phất không có cái gì độ ấm. Chỉ là khẽ thở dài, đưa tay tại trên lưng hắn chụp hai cái nói: “Nam cung, ngươi nên lớn lên.”

Read More Read More