Phượng sách Trường An – Ch 349 – 351

349, quên mất (nhất càng)

Thủ tại ngự thư phòng thị vệ phía ngoài nhóm đều nghe thấy từ trong ngự thư phòng truyền tới vật đập xuống đất thanh âm, nhẫn không được run run đồng thời nghĩ đến mới vừa bị nhân đưa vào trong phủ công chúa sổ xếp.

Read more…