Phượng sách Trường An – Ch 610 – 612

610, thỉnh!

Lê Đạm cùng Đoạn Vân từ nhiếp chính vương ra, Lê Đạm quay đầu nhìn thoáng qua phía sau nhiếp chính vương phủ hơi hơi cau mày nói: “Thác Bạt La thế nhưng như thế dễ dàng liền đáp ứng chúng ta điều kiện? Nên sẽ không là. . .”

Đọc tiếp

Phượng sách Trường An – Ch 605 – 609

605, quên mất đi qua

Quân Vô Hoan nhìn trước mắt hận không thể đem ngũ tạng lục phủ của mình đều phun ra Nam Cung Ngự Nguyệt, ánh mắt đạm đạm phảng phất không có cái gì độ ấm. Chỉ là khẽ thở dài, đưa tay tại trên lưng hắn chụp hai cái nói: “Nam cung, ngươi nên lớn lên.”

Đọc tiếp