Quyền thần nhàn thê – Phiên ngoại 1 (41)

Phiên ngoại 46: Phù vân quy (bốn mươi sáu)

Thúy Hoa Lâu như cũ như nhau thường ngày náo nhiệt phồn hoa, Vũ Văn Tĩnh định gian phòng là lầu hai thượng sương phòng, đẩy mở cửa sổ trông đi qua không phải huyên náo phố xá, mà là Thúy Hoa Lâu xinh đẹp u tĩnh hậu viên.

Read more…