Quyền thần nhàn thê – Phiên ngoại 2 (3)

Phiên ngoại 53: A Ly phong hoa ký (tam)

A Ly cùng Liễu Tùy Phong thống thống khoái khoái đánh một trận, cuối cùng lấy chiêu võ tướng quân lấy nghiền áp thức thắng lợi chấm dứt. Do đó A Ly là sảng khoái, Liễu Nhị công tử liền chỉ thừa lại đau.

Đọc tiếp

Quyền thần nhàn thê – Phiên ngoại 1 (41)

Phiên ngoại 46: Phù vân quy (bốn mươi sáu)

Thúy Hoa Lâu như cũ như nhau thường ngày náo nhiệt phồn hoa, Vũ Văn Tĩnh định gian phòng là lầu hai thượng sương phòng, đẩy mở cửa sổ trông đi qua không phải huyên náo phố xá, mà là Thúy Hoa Lâu xinh đẹp u tĩnh hậu viên.

Đọc tiếp