Quyền thần nhàn thê – Yingcv

Quyền thần nhàn thê – Phiên ngoại 1 (29)

Phiên ngoại 32: Phù vân quy (ba mươi hai)

Tô viên vốn là lúc trước Cao Dương quận vương đưa cấp Tô Mộng Hàn biệt viện, Tô Mộng Hàn đối trụ địa phương cũng không soi mói, dù cho là sau đó phát sinh đủ loại sự tình, đến bây giờ Tây Tây đã đăng cơ, thương gia cừu cũng báo.

Read more…